Срещу сума по-малка от месечната заплата на средно квалифициран системен администратор Вие получавате услугите на цял ИТ отдел готов да разреши всички проблеми свързани с използването на  компютърно и офис оборудване, като за това не плащате данъци и осигуровки, а получавате данъчно призната фактура.

Ние знаем, че за Вас е важно техниката, с която разполагате, просто да работи, позволявайки на Вас и Вашите служители  да изпълнявате задачите си максимално бързо и ефективно.

Абонаментната поддръжка Ви гарантира професионална техническа помощ, без това чувствително да повиши разходите за Вашата дейност.

Примерни планове за абонаментна поддръжка

Основни услуги по поддръжката

Абонаментни пакети

Бизнес Старт

Бизнес стандарт

Бизнес Екстра

Безплатна помощ и консултации по e-mail

да

да

да

Безплатни сервизни услуги

една месечно

две месечно

неограничени

Безплатна поддръжка на компютърна мрежа

-

да

да

Безплатна поддръжка на принтери

-

да

да

Безплатно отстраняване на проблеми чрез дистанционна поддръжка

до 2 часа месечно

до 6 часа месечно

неограничено

Брой месечни посещения включени в пакета

две

четири

неограничен

Обща софтуерна профилактика

веднъж месечно

два пъти месечно

веднъж седмично

Архив на фирмена поща и документи

веднъж месечно

два пъти месечно

веднъж седмично

Проверка за наличие и отстраняване на вируси и нежелани програми

веднъж месечно

два пъти месечно

веднъж седмично

Месечна такса за един компютър (до 2 компютърни системи)

30 лв.

36 лв.

54 лв.

Месечна такса за един компютър (от 3 до 5 компютърни системи)

24 лв.

30 лв.

48 лв.

Месечна такса за един компютър (от 6 до 10 компютърни системи)

18 лв.

28 лв.

46 лв.

Месечна такса за един компютър (над 10 компютърни системи)

16 лв.

25 лв.

42 лв.

Посещение до един час извън месечния абонаментен план

24 лв.

24 лв.

-

Доплащане за неограничена по време дистанционна поддръжка

24 лв.

-

-

Всички цени са с включени 20% ДДС

*Посещения на адрес на клиента се извършват в официални работни дни в интервала от 9 до 18 ч.

**Неизползвани посещения, включени в абонаментните планове, не се прехвърлят за следващ период