Ню Интеншън е динамично развиваща се компания в областта на информационните технологии, специализирана в следните направления:

 

Наша основна цел е oсигуряване на надеждна и своевременна поддръжка, ефективен сервиз и експертни консултации по време на цялостния жизнен цикъл на реализираните информационни решения,  да пестим Вашето време, средства и нерви, като съдействаме за безпроблемното функциониране и ефективното използване на Вашето компютърно и офис оборудване.